maanantai 24. toukokuuta 2021

Suuhygienistiopiskelijoiden selkokielisten asiakasohjaustaitojen vahvistaminen

Metropolian suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma ja Helsingin aikuislukio ovat tehneet jo lähes kahden vuoden ajan yhteistyötä suun terveydenhuollon edistämiseksi aikuisten maahanmuuttajien keskuudessa. Syksyllä 2019 järjestettiin suun terveydenhuollon messutapahtuma aikuisille maahanmuuttajille. Vuotta myöhemmin toteutettiin aikuisille maahanmuuttajille suunnattu blogi suun terveydestä. Keväällä 2021 Helsingin aikuislukion suomen kielen opettaja luennoi selkokielisyydestä ja maahanmuuttajien kohtaamisesta Metropolian luennoilla. 


Yhteistyö alkaa syksyllä 2019 suun terveydenhuollon messuilla

Yhteistyö Metropolian suun terveydenhuollon tutkinnon ja Helsingin aikuislukion välillä käynnistyi vuonna 2019. Aloite yhteistyöstä lähti Helsingin kaupungin suun terveyden edistäjältä, joka kehotti kohdentamaan monikulttuurista terveysvalmennusta hitaasti eteneville suomen kielen ryhmille.

Oppilaitosten välistä yhteistyötä suunniteltiin alkusyksyllä 2019. Siihen osallistuivat suomi toisena kielenä -ohjaaja Heljä Nurmela Helsingin aikuislukiosta ja suun terveydenhuollon lehtori Saila Pakarinen Metropoliasta.

Joulukuussa 2019 toteutui ensimmäinen suuhygienistiopiskelijoiden järjestämä messutapahtuma suunterveydestä Helsingin aikuislukion maahanmuuttajaopiskelijoille


Messutapahtumassa kerrottiin muun muassa elintarvikkeiden sokeripitoisuuksista.

Kuva: sxp18k2a ryhmä.


Yhteistyön vaiheet on kuvattu alla olevassa kuviossa (Kuvio 1).Kuvio 1: Yhteistyön eteneminen Helsingin aikuislukion ja Metropolian suun terveydenhuollon tutkinnon välillä


Vieraileva luennoitsija Metropoliassa keväällä 2021

Keväällä 2021 yhteistyö syveni organisaatiorajat ylittäväksi opetukseksi. Yhä voimassa olleiden koronarajoitusten vuoksi Helsingin aikuislukio ehdotti, että suomi toisena kielenä -opettaja Mirka Jussila luennoisi kahdella suuhygienistiopiskelijoiden luentokerralla selkokielisyydestä ja monikulttuurisen asiakkaan kohtaamisesta. Luennot toteutettiin yhteisopetuksena suun terveydenhuollon lehtorin Saila Pakarisen kanssa.

Mirka toi luennoille vahvan osaamisen selkokielestä, kielipolitiikasta sekä monikulttuurisen asiakasryhmän tuntemuksesta ja havainnollistavia asiakastilanne- esimerkkejä. Saila puolestaan toi luennoille suun terveydenhuollon osaamista ja auttoi opiskelijoita soveltamaan luennon sisältöä heidän harjoitteluympäristössään Metropolian suunhoidon opetusklinikalla.

"Opiskelijat saivat todentuntuisen käsityksen selkokielestä ja monikulttuurisen asiakkaan kohtaamisesta…"

Teoreettisuudesta huolimatta luennot olivat soveltavia ja elämänmakuisia. Opiskelijat saivat todentuntuisen käsityksen selkokielestä ja monikulttuurisen asiakkaan kohtaamisesta sekä ilmiöön liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Monikulttuurisen asiakkaan kohtaamiseen ja ohjaukseen liittyvät kysymykset niin suullisessa kuin kirjallisessa viestinnässä käsiteltiin kattavasti. Lisäksi luennoilla käsiteltiin selkokieltä ja kielipolitiikkaa.


Yhteisopettajuus elävöittää etäluentoa

Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan kahden opettajan toteuttama verkko-opetus oli opiskelijoille tavallista etäluentoa mielekkäämpi, koska opettajat pohtivat sisältöä yhdessä ja toivat siihen uusia näkökulmia. Mirka toi vahvaa asiantuntijuuttaan esille, mikä herätti luottamusta ja intoa kuuntelijoissa. Myös opettajien yhteinen innostus välittyi keskustelun kautta opiskelijoille.

Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan luennot herättivät heidät pohtimaan kysymyksiä, joita he eivät olisi muuten huomanneet pohtia: kysymyksiä selkokielisyydestä, lukutaidottomuudesta, eri kulttuureista ja vuorovaikutuksesta.  Lisäksi opiskelijat kokivat saaneensa luennoista erityisesti käytännön vinkkejä monikulttuurisen asiakkaan kohtaamiseen suuhygienistin työssä.

Teksti ja kuvat: Saila Pakarinen
Saila Pakarinen työskentelee lehtorina Metropoliassa. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri sekä suuhygienisti (AMK). Hän innostuu erityisesti monialaisesta yhteistyöstä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Suun terveyttä hän vahvistaa muun muassa suuhygienistiopiskelijoiden kanssa Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla. Pakarinen on työskennellyt suuhygienistinä niin julkisella kuin yksityisellä sektorillakin.